Υπηρεσίες

Ατομική Θεραπεία Ενηλίκων

Στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να αλλάξει και/ή να επιλύσει δυσκολίες στη συμπεριφορά ή τη συναισθηματική του κατάσταση.

Ατομική Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Στοχεύει στο να βοηθήσει τα παιδιά και τους εφήβους να διαχειριστούν, να αλλάξουν και/ή να επιλύσουν δυσκολίες στη συμπεριφορά ή τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Κλινική Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

Στοχεύει στην κλινική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Συμβουλευτική Γονέων / Κηδεμόνων

Στοχεύει στην καθοδήγηση των γονέων/κηδεμόνων να βρουν λύσεις στις δύσκολες, προκλητικές και/ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών τους.

Θεραπεία Οικογένειας

Στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικογένεια ως σύστημα.

Θεραπεία Ζεύγους

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν δυσλειτουργία σε ένα ζευγάρι.

Διαδικτυακή Συμβουλευτική

Στοχεύει στον εντοπισμό και την αλλαγή των δυσλειτουργικών σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών του ατόμου διαμέσου του διαδικτύου.

Διαχείριση Χρόνιων Οργανικών Νοσημάτων

Στοχεύει στην ψυχολογική στήριξη για τη διαχείριση οργανικών νοσημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο, όπως χρόνιος πόνος, διαβήτης και καρκίνος.

Υπηρεσίες για LGBTQI+

Η ατομική ψυχολογική στήριξη στοχεύει στη διαχείριση των δυσκολιών ή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο με τη σεξουαλική του ταυτότητα, τη σεξουαλική του συμπεριφορά ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Ομαδική Θεραπεία Ενηλίκων

Στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να αλλάξει και/ή να επιλύσει δυσκολίες στη συμπεριφορά ή τη συναισθηματική του κατάσταση μέσα από συναντήσεις με άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.