Ομαδική Θεραπεία: Αντιμετωπίζοντας τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή

Σε περίπτωση έκτακτων μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με την πανδημία COVID-19, η παρούσα υπηρεσία δε θα προσφερθεί στο κοινό ή ενδέχεται να τροποποιηθεί. To ίδιο ισχύει σε περίπτωση επίσημων οδηγιών από τα αρμόδια όργανα για αλλαγές αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου στο κοινό.

Τι είναι η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή;

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) χαρακτηρίζεται από υπερβολικό, διάχυτο, ακαθόριστο, μη ρεαλιστικό, επίμονο, χρόνιο και ελεύθερα διακυμαινόμενο άγχος, το οποίο συνοδεύεται από μια σειρά οργανικών εκδηλώσεων (1).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΓΑΔ είναι η υπερβολική ανησυχία που βιώνει το άτομο για μια σειρά δραστηριοτήτων ή καταστάσεων της ζωής του. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο με ΓΑΔ δυσκολεύεται να ελέγξει την ανησυχία του, βιώνει αγωνία και αισθάνεται τεταμένη νευρικότητα. Τα προηγούμενα, συνοδεύονται συνήθως από μια σειρά οργανικών αντιδράσεων, όπως κόπωση, δυσκολίες στη συγκέντρωση, μυϊκή ένταση κ.ά. Το είδος των σωματικών εκδηλώσεων, όπως και η ένταση τους, διαφέρουν ανάμεσα στα άτομα (1–4).

Ως προς την φύση της ανησυχίας σε άτομα με ΓΑΔ, αυτή εκτιμάται ως δυσανάλογη από το ερέθισμα που την προκαλεί. Αυτό σημαίνει, ότι η ανησυχία που νιώθει το άτομο με ΓΑΔ, δεν είναι ανάλογη ως προς το αναμενόμενο γεγονός ή τις επιπτώσεις του. Συνήθως, τα άτομα με ΓΑΔ ανησυχούν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε για (υπαρκτά ή εν δυνάμει) προβλήματα ή αναμένουν να συμβεί το χειρότερο, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος. Η ύπαρξη της διάχυτης ανησυχίας και της αρνητικής διάθεσης που βιώνει το άτομο είναι παρούσα στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα και την απόδοση του ατόμου σε πολλές πτυχές της ζωής του (1,2,4).

Τα ακριβή αίτια της ΓΑΔ δεν έχουν εντοπιστεί (4).

Είναι υποχρεωτική η χρήση φαρμακευτικής αγωγής στη ΓΑΔ;

Συμβουλευτείτε τον γενικό σας ιατρό ή έναν ψυχίατρο για τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής στη ΓΑΔ.

Γιατί να διαλέξω ομαδική θεραπεία αντί ατομική για να αντιμετωπίσω τη ΓΑΔ;

Πέραν από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος αυτής της υπηρεσίας, οι ομαδικές συναντήσεις προσφέρουν στο άτομο μια μοναδική εμπειρία συμμετοχικής κατανόησης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της ομαδικής θεραπείας / ψυχοθεραπείας δεν περιορίζονται μόνο στην ικανοποίηση των σκοπών της αλλά επεκτείνονται και στη συναισθηματική εμπειρία της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα.

Θα μπορούσατε να λάβετε μέρος σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία για να κατανοήσετε περισσότερο τον τρόπο σχετίζεσθαι σας με άλλα άτομα, να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, να καλλιεργήσετε τον τρόπο επικοινωνίας των συναισθημάτων σας σε άλλους, να λάβετε δεξιότητες προσφοράς υποστήριξης και ενεργητικής ακρόασης άλλων, και να νιώσετε την αίσθηση του ανήκειν. Σημαντικότερα, ένας λόγος συμμετοχής σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να είναι η έμπρακτη συνειδητοποίηση ότι δεν είστε μόνοι σας εκεί έξω αλλά ότι κι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με τις δικές σας.

Ποιος είναι ο σκοπός της ομαδικής θεραπείας «Αντιμετωπίζοντας τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή»;

H ομαδική αυτή θεραπεία έχει σαν στόχο να σας βοηθήσει να:

 • Διαχειριστείτε το άγχος, το οποίο εκδηλώνεται μέσα από επίμονη και υπέρμετρη ανησυχία,
 • Διαχειριστείτε τις οργανικές εκδηλώσεις του άγχους,
 • Διαχειριστείτε και να βελτιώσετε τον αντίκτυπο του φόβου, της αγωνίας και της ανησυχίας στην καθημερινή σας λειτουργικότητα,
 • Διαχειριστείτε και να βελτιώσετε διάφορες καταστάσεις της ζωής σας, στις οποίες η ανησυχία και οι οργανικές αντιδράσεις σας προκαλούν εκπτώσεις (π.χ. σχέσεις, εργασία), και να
 • Διαχειριστείτε με τρόπο λειτουργικό τις εσωτερικές συνιστώσες που διατηρούν το άγχος
Ποια είναι η προσέγγιση της ομαδικής θεραπείας;

Η Γνωστική – Συμπεριφορική Προσέγγιση.

Ποια είναι τα κριτήρια για να λάβω μέρος;

Για να λάβετε μέρος σε αυτή την ομάδα, χρειάζεται να:

 • Είστε ενήλικας, μεταξύ 18 ετών και 60 ετών, και να
 • Έχετε συνήθη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, και να
 • Έχετε λάβει διάγνωσης Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής εντός των τελευταίων δυο ετών, και να
 • Έχετε ενεργή συμπτωματολογία

Αν δεν έχετε λάβει διάγνωσης ή εκτίμησης, θα σας προσφερθεί αξιολόγηση για το σκοπό αυτό.

Αν κάτι από τα ακόλουθα ισχύει, δεν μπορείτε να λάβετε αυτήν την υπηρεσία:
 • Αν λαμβάνετε ναρκωτικές ουσίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα αλκοόλ,
 • Αν είστε σε πένθος,
 • Αν ακούτε φωνές,
 • Αν έχετε προσπαθήσει στο παρελθόν να κάνετε κακό στον εαυτό σας ή να θέσετε τέλος στη ζωή σας,
 • Αν έχετε σκέψεις να κάνετε κακό στον εαυτό σας ή να θέσετε τέλος στη ζωή σας, και
 • Αν αυτοτραυματίζεστε

Αν κάποιο από τα τελευταία τέσσερα ισχύει, επισκεφθείτε αμέσως το πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής σας ή καλέστε τον προσωπικό σας ιατρό.

Πού θα γίνονται οι ομαδικές συναντήσεις;

Στο δωμάτιο ομαδικής θεραπείας στο γραφείο μου, στην οδό Κάνθερ 12 στη Λευκωσία.

Πόσα άτομα θα συμμετάσχουν σε κάθε ομάδα;

Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τέσσερα άτομα.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η ομαδική θεραπεία;

6 μήνες.

Πόσες συναντήσεις περιλαμβάνει ομαδική θεραπεία;

24 ομαδικές συναντήσεις.

Κάθε πότε θα γίνονται οι ομαδικές συναντήσεις;

Μια φορά την εβδομάδα. Η ακριβής ημέρα θα αποφασιστεί από κοινού με τα μέλη της ομάδας και τον ψυχολόγο. Η ημέρα των συναντήσεων θα είναι σταθερή κάθε εβδομάδα κατά μήκος των έξι μηνών.

Πόσο χρόνο θα διαρκεί η κάθε συνάντηση;

Δυο ώρες, συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος. Η ακριβής ώρα θα αποφασιστεί από κοινού με τα μέλη της ομάδας και τον ψυχολόγο. Η ώρα της συνάντησης θα είναι σταθερή κάθε εβδομάδα κατά μήκος των έξι μηνών.

Πότε ξεκινά η ομαδική θεραπεία;

Την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου του 2021.

Πόσο κοστίζει η συμμετοχή στην ομαδική θεραπεία;

Η τιμή της κάθε ομαδικής συνεδρίας, διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει το άτομο. Παρακάτω δίδονται οι τιμές.

Πληρωμή κάθε συνάντησης: 30 Ευρώ

Προπληρωμή των τεσσάρων συναντήσεων του μήνα: 90 Ευρώ Προπληρωμή όλων των συναντήσεων για τους έξι μήνες: 450 Ευρώ Πότε ξεκινάει η εκδήλωση ενδιαφέροντος;

1η Μαρτίου 2021

Μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω ενδιαφέρον για συμμετοχή;

1η Μαΐου 2021

Πώς να δηλώσω ενδιαφέρον για την ομαδική θεραπεία «Αντιμετωπίζοντας τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή»;

Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες. Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας.

Παραπομπές

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA; 2013.

2. Montgomery SA. Handbook of Generalized Anxiety Disorder. 1st ed. London: Springer Healthcare Communications; 2009.

3. Μάνος Ν. Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: University Studio Press; 1997.

4. Kring AM, Johnson SL, Davison GC, Neale JM. Abnormal Psychology. 12th ed. United States of America: John Wiley & Sons Inc; 2012.