Διαχείριση Χρόνιων Οργανικών Νοσημάτων

Σε τι αφορά η υπηρεσία διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων;

H υπηρεσία διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων αφορά στην παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής φροντίδας σε ενήλικες και παιδιά με σωματικά προβλήματα υγείας, μακρόχρονες παθήσεις και/ή σωματικές καταστάσεις που είναι περιοριστικές για τη ζωή τους και προϋποθέτουν την αλλαγή της συμπεριφοράς τους ή του τρόπου ζωής τους, όπως για παράδειγμα, χρόνιος πόνος, διαβήτης, χρόνια πνευμοπάθεια, χρόνια κόπωση και στεφανιαία νόσος.

Παράλληλα, η υπηρεσία διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων αφορά στην παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής φροντίδας σε ενήλικες και παιδιά με παθήσεις που είναι απειλητικές για τη ζωή τους, οι οποίες επίσης προϋποθέτουν, σε κάποιο βαθμό, την αλλαγή του τρόπου ζωής τους ή πτυχών της συμπεριφοράς τους, όπως για παράδειγμα, καρκίνος ή HIV/AIDS.


Σε τι βοηθά η λήψη υπηρεσιών διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων;

Η υπηρεσία διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να:

 • Μειώσουν τους παράγοντές κινδύνου που σχετίζονται με κακή υγεία (π.χ. υπέρβαρο, κάπνισμα)
 • Μειώσουν, να περιορίσουν ή να εξαλείψουν οποιουσδήποτε ψυχολογικούς παράγοντες που πυροδοτούν ή διατηρούν τα επεισόδια μιας οργανικής κατάστασης (π.χ. επιληψία)
 • Διαχειριστούν τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις πτυχές της ασθένειας τους, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων του τέλους του κύκλου ζωής τους,
 • Διαχειριστούν το άγχος, τη δυσφορία και τη θλίψη που σχετίζονται με την ασθένεια και τη θεραπεία τους,
 • Αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα για τη μελλοντική τους υγεία και την έκβαση της θεραπείας τους,
 • Διαχειριστούν τον πόνο ή άλλα σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την ασθένεια τους ή τις παρενέργειες της θεραπείας τους,
 • Βελτιώσουν την ανεξαρτησία τους,
 • Προσαρμοστούν στην νέα τους καθημερινότητα,
 • Τροποποιήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους που είναι υποχρεωτικές για τη θεραπεία τους,
 • Προσαρμοστούν στην καθημερινότητα τους κατά τη διάρκεια της και μετά την ανάρρωση τους

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι λόγοι για τη διαχείριση χρόνιων οργανικών νοσημάτων;

Συνήθεις, αλλά όχι αποκλειστικοί, λόγοι για τους οποίους τα άτομα και οι οικογένειες τους ζητούν ψυχολογική στήριξή στη διαχείριση χρόνιων οργανικών νοσημάτων είναι:

 • Χρόνιος Πόνος
 • Διαβήτης
 • HIV/AIDS
 • Καρκίνος

Ξεκινήστε εδώ

Αν ενδιαφέρεστε για λήψη υπηρεσιών διαχείρισης χρόνιων οργανικών νοσημάτων, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Θα χαρώ πολύ να επιλύσω οποιαδήποτε απορία σας.

Βιβλιογραφία

Hallas, C., Lunt, J., Peacock, S., Rodham, K., Rüdell, K., Sandhu, H., & Patel, S. (2012, April 11). What Are the Roles of a Health Psychologist in Clinical Practice? Defining Knowledge, Skills and Competencies. Health Psychology in Action. https://doi.org/doi:10.1002/9781119943280.ch9

Ogden, J. (2008). Essential Readings in Health Psychology. New York: Open University Press.

Ogden, J. (2012). Health Psychology. Introduction to Psychology, 427. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Peacock, S. (2012, April 11). Working with Chronic Pain. Health Psychology in Action. https://doi.org/doi:10.1002/9781119943280.ch14