Ομαδική Θεραπεία Ενηλίκων

Tι είναι η ομαδική θεραπεία ενηλίκων;

Η ομαδική θεραπεία ενηλίκων ή αλλιώς ομαδική ψυχοθεραπεία ενηλίκων αφορά στη διαδικασία λήψης υπηρεσιών ψυχολόγου, η οποία πραγματοποιείται με τη μορφή ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, στην ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία, το άτομο λαμβάνει υπηρεσίες μέσα από τη συμμετοχή του σε μια ολιγάριθμη ομάδα ατόμων. Η κεντρική ιδέα της ομαδικής θεραπείας / ψυχοθεραπείας ενηλίκων αφορά στην προσφορά ενός πεδίου αλλαγής μιας κατάστασης ή κάποιων προκλήσεων που βιώνει ένα άτομο μέσα από τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση του με άλλα άτομα, τα οποία έχουν σχετικά παρόμοια χαρακτηριστικά, και βιώνουν σχετικά παρόμοιες καταστάσεις, προκλήσεις, προβλήματα και συγκρούσεις.

Στις ομαδικές συναντήσεις, τα άτομα, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο, επεξεργάζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, αναφορικά με ένα θέμα, αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους. Ανάλογα με τον στόχο, τον σκοπό και τις θεματικές των ομαδικών συναντήσεων, τα άτομα καλούνται, υπό την καθοδήγηση του ψυχολόγου, να σκεφτούν μαζί, να ακούσουν ο ένας τον άλλον, να αποδώσουν τα κίνητρα τους, να αναδιπλώσουν τις προκλήσεις τους, να εκφράσουν τις μη λειτουργικές πτυχές του εαυτούς τους, να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους εμποδίζουν από το να χαρούν τη ζωή, όπως οι ίδιοι το επιθυμούν, και να προσπαθήσουν μαζί να βελτιώσουν ή να τροποποιήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά τους.

Πως διεκπεραιώνεται η ομαδική θεραπεία ενηλίκων;

Η ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία ενηλίκων διεκπεραιώνεται με την προσέλευση ενός μικρού αριθμού ατόμων, δηλαδή μιας ομάδας, σε έναν φυσικά και συναισθηματικά ασφαλή χώρο, στην παρουσία του ψυχολόγου. Η συχνότητα των επισκέψεων και η χρονικότητα διαφέρουν ανάλογα τον σκοπό της ομάδας, τη σύνθεση της κ.ά.

Τυπικά, αλλά όχι αποκλειστικά, η ομαδική θεραπεία έχει συγκεκριμένο/-ους σκοπό / σκοπούς (π.χ. αντιμετώπιση πανικού), περιλαμβάνει υποστόχους (π.χ. κατανόηση του συναισθήματος έναντι της συναισθηματικής κατάστασης), περιλαμβάνει σχετιζόμενες θεματικές ή υποθετιματικές (π.χ. κατανόηση των αγχογώνων σκέψεων που οδηγούν σε πανικό ή κατανόηση των σωματικών εκδηλώσεων πριν την έναρξη των επεισοδίων πανικού), διεκπεραιώνεται από σχετικά μικρό αριθμό ατόμων (π.χ. 6 – 8), συντίθεται από άτομα με ομογενή χαρακτηριστικά (π.χ. άτομα με πρώιμη έναρξη πανικού ή άτομα με χρόνιο πανικό ή και τα δυο), προσφέρεται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και διάρκεια (π.χ. μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες) και έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (π.χ. 12 εβδομάδες).

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί και διάφοροι τύποι ομαδικής θεραπείας ενηλίκων, πολλοί εκ των οποίων, δεν ακολουθούν κάποιο τυποποιημένο πρόγραμμα. Αυτό εξαρτάται από τη θεραπευτική προσέγγιση του επαγγελματία υγείας, τον στόχο της ομάδας, τις κλινικές ενδείξεις αποτελεσματικότητας κ.ά. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δυναμικές ομαδικές θεραπείας ενηλίκων ανοιχτού τύπου, συνεχούς συμμετοχής, ανοιχτού θέματος, βραχείας και μακράς χρονικότητας κ.ά.

Γιατί να λάβω μέρος σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να λάβει κάνεις μέρος σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία. Πέραν από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος αυτής της υπηρεσίας, οι ομαδικές συναντήσεις προσφέρουν στο άτομο μια μοναδική εμπειρία συμμετοχικής κατανόησης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της ομαδικής θεραπείας / ψυχοθεραπείας δεν περιορίζονται μόνο στην ικανοποίηση του σκοπού της (π.χ. μείωση άγχους ή βελτίωση της διάθεσης) αλλά επεκτείνονται και στη συναισθηματική εμπειρία της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα.

Θα μπορούσατε να λάβετε μέρος σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία για να κατανοήσετε περισσότερο τον τρόπο σχετίζεσθαι σας με άλλα άτομα, να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, να καλλιεργήσετε τον τρόπο επικοινωνίας των συναισθημάτων σας σε άλλους, να λάβετε δεξιότητες προσφοράς υποστήριξης και ενεργητικής ακρόασης άλλων, και να νιώσετε την αίσθηση του ανήκειν. Σημαντικότερα, ένας λόγος συμμετοχής σε ομαδική θεραπεία / ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να είναι η έμπρακτη συνειδητοποίηση ότι δεν είστε μόνοι σας εκεί έξω αλλά ότι κι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με τις δικές σας.

Πως γίνονται οι ομαδικές συναντήσεις κοντά σας; Τι να περιμένω;

Οι ομαδικές συναντήσεις κοντά μου διεκπεραιώνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γραφείο μου (Group Therapy Room).

Οι ομαδικές συναντήσεις κοντά μου περιλαμβάνουν τυπικά την προσέλευση πέντε έως επτά ατόμων ανά ομάδα σε προσυμφωνημένη ημέρα και ώρα, και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των μέτρων προστασίας, η κάθε ομάδα, για το πρώτο μισό του 2021, θα αποτελείται από τέσσερα άτομα μόνο.

Τυπικά, η ημέρα και η ώρα των ομαδικών συναντήσεων κάθε ομάδας συμφωνούνται συλλογικά από τα μέλη της. Η συχνότητα και η χρονικότητα των συναντήσεων της κάθε ομάδας διαφοροποιείται ανάλογα με τον σκοπό της και το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθώ. Συνήθως, οι ομαδικές συναντήσεις που προσφέρω διαρκούν από τέσσερις έως εννέα μήνες.

Πριν την έναρξη των συναντήσεων κάθε ομάδας, δίδεται στο κοινό μια περίοδος δήλωσης ενδιαφέροντος. Συνήθως προσφέρω δήλωση ενδιαφέροντος που δε ξεπερνά τους δυο μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κάθε ενδιαφερόμενος, επικοινωνεί μαζί μου τηλεφωνικά για να κλείσει μια δωρεάν συνάντηση διάρκειας 50 λεπτών στο γραφείο μου.

Σε αυτή τη συνάντηση γίνεται μια σύντομη συζήτηση για την αποσαφήνιση του (α) κατά πόσο το άτομο μπορεί πράγματι να συμμετάσχει στην ομάδα που επιθυμεί, με βάση τα κριτήρια της κάθε ομάδας, και (β) κατά πόσον η συμμετοχή του θα έχει θεραπευτικό αντίκτυπο στον ίδιο.

Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των συναντήσεων της ομάδας, ο ενδιαφερόμενος καλείται τηλεφωνικά για επιβεβαίωση συμμετοχής. Εφόσον συμφωνήσει, καλείται σε δωρεάν συνάντηση για 30 λεπτά στο γραφείο μου, για να ολοκληρωθεί μια τυπική διαδικασία. Σε αυτή τη συνάντηση, το άτομο αναφέρει στον ψυχολόγο τη διαθεσιμότητα του για τις συστηματικές συναντήσεις της ομάδας και ολοκληρώνει τις ενυπόγραφες συγκαταθέσεις συμμετοχής και το σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Έπειτα, το άτομο καλείται στην πρώτη συνάντηση ομαδικής θεραπείας.

Ξεκινήστε εδώ

Αν ενδιαφέρεστε για ομαδική θεραπεία κοντά μου για μια από τις τρεις ομαδικές θεραπείες που προσφέρω το δεύτερο μισό του 2021, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μέσω τηλεφώνου. Θα χαρώ πολύ να επιλύσω οποιαδήποτε απορία σας.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ι

«Αντιμετωπίζοντας τις Κρίσεις Πανικού»

Έναρξη Μάιος 2021

Ομαδική Ψυχοθεραπεία ΙΙ

«Αντιμετωπίζοντας τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή»

Έναρξη Μάιος 2021

Βιβλιογραφία

Bernard, H, Burlingame, G., Flores, P., & Les Greene, A. (2007). Practice Guidelines for Group Psychotherapy. American Group Psychotherapy Association.

Bernard, Harold, Burlingame, G., Flores, P., Greene, L., Joyce, A., Kobos, J. C., … Feirman, D. (2008). Clinical practice guidelines for group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy. https://doi.org/10.1521/ijgp.2008.58.4.455

Lema, A. (2016). Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy (2nd ed.). Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Moffett, L. A., & Kharrazi, N. (2016). Group Psychotherapy. In Encyclopedia of Mental Health: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397045-9.00261-5