Ατομική Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Τι είναι η ατομική θεραπεία παιδιών και εφήβων;

Η ατομική θεραπεία παιδιών και εφήβων αναφέρεται στις πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις ενός ανήλικου ατόμου (παιδί ή έφηβος) με τον ψυχολόγο. Οι συναντήσεις αυτές ονομάζονται «συνεδρίες». Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε ασφαλή και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γραφείο του ψυχολόγου. Τυπικά, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε χρόνο και σε συχνότητα που συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του γονέα/κηδεμόνα του ανήλικου και του ψυχολόγου. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ή του εφήβου, η κάθε ατομική συνεδρία μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 50 λεπτά.

Συνήθως, οι ατομικές συνεδρίες στα παιδιά και τους έφηβους αφορούν σε ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις αναφέρονται σε μια σειρά επιστημονικά αποδεδειγμένων τεχνικών και μεθόδων, οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να διαχειριστούν, να αλλάξουν και/ή να επιλύσουν δυσκολίες στη συμπεριφορά ή τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Πως επιτυγχάνονται οι ψυχολογικές και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους;

Παρότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές και μέθοδοι ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά και εφήβους, η καθεμία εξ’ αυτών επαφίεται στην επικοινωνία ως βασικό εργαλείο για την κατανόηση και την αλλαγή μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς.

Το δημιουργικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, η ζωγραφική, η εξερεύνηση της φαντασίας, η αποδοχή κ.ά. αποτελούν σημαντικούς τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και οι έφηβοι μοιράζονται τα συναισθήματα τους, τα κίνητρα και τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους. Με τρόπο κριτικό και συστηματικό, το παιδί και ο έφηβος καθοδηγούνται κατά τη διάρκεια των ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη λειτουργική διαχείριση των προβλημάτων τους σε προσωπικό, διαπροσωπικό, σχολικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι αναγκαία η συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με τον ψυχολόγο με σκοπό την δημιουργία ενός πλαισίου δράσης, το οποίο θα ενισχύσει την επιθυμητή αλλαγή στο παιδί ή τον έφηβο.

Ποια είναι τα συνηθέστερα αιτήματα των γονέων και των κηδεμόνων για να ζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγο για τα παιδιά / κηδεμονευομένους τους;

Οι γονείς/κηδεμόνες ζητούν τις περισσότερες φορές υπηρεσίες ψυχολόγου για τα παιδιά / κηδεμονευόμενους τους, όταν επιθυμούν να αποσαφηνίσουν, εάν κάποια σημεία της συμπεριφοράς τους είναι αποκλίνοντα ή όχι (π.χ. δυσκολίες στη μάθηση ή προβλήματα στη συγκέντρωση). Οι γονείς / κηδεμόνες ζητούν επίσης υπηρεσίες ψυχολόγου για τα παιδιά / κηδεμονευόμενους ώστε να γίνει διαχείριση και τροποποίηση των δύσκολων, ανεπιθύμητων, αποκλινόντων και/ή προκλητικών συμπεριφορών τους. Πολλές φορές, οι γονείς / κηδεμόνες μπορεί να επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με επαγγελματία ψυχολόγο με σκοπό να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον τρόπο διαχείρισης μιας επερχόμενης αλλαγής στη ζωή του παιδιού/εφήβου (π.χ. μετάβαση σχολικού περιβάλλοντος, επερχόμενο διαζύγιο γονέων κ.ά.).

Τα συνηθέστερα, αλλά όχι μοναδικά, αιτήματα των γονέων/κηδεμόνων για λήψη υπηρεσιών ψυχολόγου στα παιδιά/κηδεμονευόμενους τους αποτελούν τα εξής:

 
  • Επερχόμενη ή πρόσφατη αλλαγή στη ζωή τους (π.χ. διαζύγιο, θάνατος)
  • Άφιξη ενός νέου παιδιού στην οικογένεια
  • Σχολική Άρνηση
  • Άγχος Αποχωρισμού
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Άγχος Εξετάσεων
  • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
  • Νυχτερινή Ενούρηση
  • Μειωμένη ή Καταθλιπτική Διάθεση
Τι υπηρεσίες προσφέρετε σε παιδιά και εφήβους;

Προσφέρω ατομικές συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν άγχος, κατάθλιψη, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες συγκέντρωσης, δυσκολίες προσαρμογής, επιθετική συμπεριφορά, χαμηλό κίνητρο, νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, συναισθηματικές δυσκολίες, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (self-cutting), διαταραχές πρόσληψης τροφής, και προβλήματα αυτο-εικόνας και αυτοπεποίθησης. Προσφέρω επίσης συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους που έχουν βιώσει σχολικό εκφοβισμό, κακοποίηση και παραμέληση.

Παράλληλα, παρέχω σε παιδιά και εφήβους συνεδρίες ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης μαθησιακών προβλημάτων ή διαταραχών (π.χ. Δυσλεξία, Διαταραχή της Ανάγνωσης), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού (IQ Test). Ταυτόχρονα, προσφέρω υπηρεσίες ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης νευρο-αναπτυξιακών και άλλων διαταραχών. Περισσότερες πληροφορίες για την Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση Ενηλίκων δίδονται εδώ.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστεί το παιδί μου;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τη φύση του αιτήματος και τις ψυχο-συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού ή του έφηβου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας σύντομος αριθμός συνεδριών είναι αρκετός να βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο να ξεπεράσει τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η ύπαρξη ενός ψυχικού προβλήματος προϋποθέτει τη διάθεση χρόνου για να μπορέσουν οι ψυχολογικές και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις να αποδώσουν.

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν έρθω να ζητήσω υπηρεσίες ψυχολόγου για το παιδί μου;

Οι υπηρεσίες ψυχολόγου στα παιδιά και τους έφηβους προϋποθέτουν την ενυπόγραφη συγκατάθεση και των δυο γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα / των νόμιμων κηδεμόνων. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση ολοκληρώνεται δια ζώσης στο γραφείο του ψυχολόγου, εφόσον συμφωνηθεί από κοινού η έναρξη υπηρεσιών ψυχολόγου για το παιδί ή τον έφηβο.

Πως γίνονται οι ατομικές συνεδρίες στο παιδί μου κοντά σας; Τι να περιμένω;

Οι ατομικές συνεδρίες στα παιδιά και τους έφηβους μαζί μου ολοκληρώνονται σε προσυμφωνημένη ημέρα και ώρα στο γραφείο μου. Οι συνεδρίες αυτές προσφέρονται τυπικά μια φορά την εβδομάδα και όχι για παραπάνω από 50 λεπτά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ή του εφήβου.

Πριν την έναρξη ψυχολογικής στήριξης ή θεραπείας στο παιδί ή τον έφηβο, ολοκληρώνεται μια σειρά συναντήσεων με τους γονείς/κηδεμόνες. Αυτές οι συναντήσεις αφορούν στην κατανόηση της φύσης του προβλήματος του παιδιού ή του εφήβου, των βιωμάτων του, της συμπεριφοράς του και του καθημερινού του προγράμματος. Σημαντικότερα, οι συναντήσεις αυτές αφορούν στη λήψη πλήρους ιστορικού του παιδιού ή του εφήβου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης πλήρους ιστορικού των ατόμων που το φροντίζουν / που βρίσκονται στο περιβάλλον του παιδιού.

Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, προσφέρω στους γονείς/κηδεμόνες μια εκτίμηση και ένα αρχικό θεραπευτικό πλάνο. Με σεβασμό προς τις αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων, συμφωνείται από κοινού η έναρξη ατομικών συνεδριών με το παιδί ή τον έφηβο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρω στα παιδιά και τους εφήβους διεκπεραιώνονται σε θεραπευτικό δωμάτιο (Play Therapy Room) στο γραφείο μου. Το θεραπευτικό δωμάτιο είναι ένας ασφαλής και πλήρως εξοπλισμένος χώρος για παιδιά από πέντε χρονών και πάνω.

Τι άλλες υπηρεσίες προσφέρετε σε παιδιά και εφήβους;

Προσφέρω εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ατομικές συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από χρόνια οργανικά νοσήματα, των οποίων η διαχείριση προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου ζωής τους (συμπεριφορικές αλλαγές), όπως χρόνιο πόνο, διαβήτη και καρκίνο. Μάθετε Περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ

Εάν σας ανησυχεί κάτι στη συμπεριφορά του παιδιού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Θα χαρώ να λύσω οποιαδήποτε απορία σας.

Βιβλιογραφία

Lanyado, M. (2009). The Handbook of Child and Adolescent Psychotherapy. The Handbook of Child and Adolescent Psychotherapy. https://doi.org/10.4324/9780203877616

Walker, E. C., & Roberts, M. C. (2001). Handbook of Clinical Child Psychology (3rd ed.). United States of America: John Wiley & Sons Inc.