Συμβουλευτική Γονέων / Κηδεμόνων

Tι είναι η συμβουλευτική γονέων / κηδεμόνων;

Η συμβουλευτική γονέων / κηδεμόνων αφορά στις πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις ενός γονέα / κηδεμόνα ή δυο γονέων / κηδεμόνων με τον ψυχολόγο. Οι συναντήσεις αυτές ονομάζονται συνεδρίες. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων/κηδεμόνων έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν, να ενισχύσουν και να εφοδιάσουν τους γονείς / κηδεμόνες με λειτουργικούς τρόπους άσκησης του γονικού τους ρόλου, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ψυχο-συναισθηματικά ασφαλών τρόπων φροντίδας των παιδιών / κηδεμονευομένων τους. Η συμβουλευτική γονέων / κηδεμόνων έχει επίσης σαν στόχο να ενδυναμώσει τις γονικές δεξιότητες που οι γονείς / κηδεμόνες επιθυμούν να βελτιώσουν.


Για ποιον λόγο να ξεκινήσω συμβουλευτική γονέων / κηδεμόνων;

Συνήθη, αλλά όχι αποκλειστικά, θέματα που ανησυχούν τους γονείς / κηδεμόνες και τους οδηγούν στο να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων είναι τα ακόλουθα:

 • Εναντιωματική ή προκλητική συμπεριφορά των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Επιθετικότητα ή έντονος θυμός των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Δυσκολίες οριοθέτησης των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Δυσκολίες μάθησης των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Χρήση ψεμάτων από τα παιδιά / κηδεμονευομένους
 • Χαμηλή αυτό-εικόνα των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Ζητήματα σεξουαλικότητας των παιδιών / κηδεμονευομένων
 • Ερχομός ενός νέου παιδιού στην οικογένεια
 • Αδελφικός ανταγωνισμός ή ζήλια
 • Θάνατος ή ασθένεια εντός της οικογένειας
 • Επικείμενο διαζύγιο
 • Κακοποίηση των παιδιών / κηδεμονευομένων

Σε ποιους γονείς ή κηδεμόνες προσφέρετε συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων;

Σε όλους όσους ταυτίζονται ως γονείς ή κηδεμόνες, ανεξάρτητα από τη δομή και τη μορφή που έχει η οικογενειακή – γονική τους σύνθεση.

Προσφέρω υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων σε νόμιμους κηδεμόνες ή βιολογικούς γονείς παιδιών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων των μονογονέων. Προσφέρω επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι. Ταυτόχρονα, παρέχω υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων σε ανάδοχους και θετούς γονείς, όπως επίσης και σε γονέα / γονείς / κηδεμόνα / κηδεμόνες που ταυτίζονται ως LGBTQI+.


Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τη φύση του αιτήματος σας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην ανατροφή, τη συμπεριφορά και/ή τη διάδραση με το παιδί ή τον κηδεμονευόμενο σας. Ταυτόχρονα, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας προκλήσεων με το παιδί ή τον κηδεμονευόμενο σας, ο αριθμός των συνεδριών αλλάζει ανάλογα με τις γονικές δεξιότητες που επιθυμείτε να αποκτήσετε, να αναπτύξετε ή να βελτιώσετε.


Πως γίνονται οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων κοντά σας; Τι να περιμένω;

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων κοντά μου ολοκληρώνονται σε προσυμφωνημένη ημέρα και ώρα στο γραφείο μου. Οι συνεδρίες αυτές προσφέρονται τυπικά μια φορά την εβδομάδα και για 50 λεπτά. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων ολοκληρώνονται με την παρουσία και των δυο γονέων / κηδεμόνων. Σε περίπτωση, μονογονέα, τότε οι συνεδρίες συμβουλευτικής ολοκληρώνονται με τον ένα γονέα / κηδεμόνα.


Πρέπει να φέρνω και το παιδί ή τον κηδεμονευόμενο στις συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων;

Όχι. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων προσφέρονται αποκλειστικά σε γονείς / κηδεμόνες.


Ξεκινήστε εδώ

Αν ενδιαφέρεστε για συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων / κηδεμόνων, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Θα χαρώ πολύ να επιλύσω οποιαδήποτε απορία σας.

Βιβλιογραφία

Hunt, J., Messina, I., & Balsamo, E. (2009). Genitori con il cuore. I bambini si Comportano così come vengono trattati. Torino: Il leone Verde.

Moss, W. L., & Moses, D. A. (2018). Raising Independent, Self-Confident Kids: Nine Essential Skills to Teach Your Child or Teen. Washington, DC: APA LifeTools.

Orton, G. L. (1997). Strategies for Counseling with Children and Their Parents (Children & Adolescents). Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.