Κλινική Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

Tι είναι η κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση;

Η ψυχοδιαγνωστική κλινική αξιολόγηση αναφέρεται στην επιστράτευση εμπειρικώς σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων τα οποία, σε συνδυασμό με κλινική συνέντευξη, οδηγούν στην εκτίμηση της ύπαρξης ή της απουσίας ενός νοητικού, γνωστικού, συναισθηματικού και/ή συμπεριφορικού φαινομένου στο άτομο, συμπεριλαμβανομένης της έντασης και της συχνότητας του, αν αυτό υπάρχει.


Σε ποιους απευθύνεται η κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση;

Η κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση απευθύνεται σε όλα άτομα, δηλαδή σε παιδιά από πέντε χρονών και πάνω, εφήβους και ενήλικες.


Πόσες συνεδρίες προϋποθέτει μια κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών. Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του αιτήματος του ατόμου. Η κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει από δυο έως τέσσερις συνεδρίες. Ο αριθμός των συνεδριών ενδέχεται να τροποποιηθεί, εάν κριθεί απαραίτητο.


Παρέχετε αναφορά της εκτίμησης σας και/ή βεβαιώσεις;

Ναι. Εφόσον ολοκληρωθεί η κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, τότε δίδω στο άτομο ή στον γονέα / κηδεμόνα, τα αποτελέσματα της. Συνοπτικές επιπλέον βεβαιώσεις δίδονται, εφόσον ζητηθούν.

Τα αποτελέσματα της κλινικής ψυχοδιαγνωστικής δίδονται στο άτομο σε μορφή έντυπης αναφοράς. Το περιεχόμενο της αναφοράς φέρει ευαίσθητες, εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες. Το άτομο, ο γονέας ή ο κηδεμόνας, καλείται να υπογράψει για την ορθότητα της χρήσης της αναφοράς της κλινικής ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης πλήρους νομικής ευθύνης για την προστασία του περιεχόμενου της. Το ίδιο ισχύει και για την ορθή φύλαξη και διάδοση της.


Τί υπηρεσίες κλινικής ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παρέχετε;

Ανάλογα με την ηλικία του ατόμου και τη φύση του αιτήματος του:

Για τους ενήλικες, παρέχω κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της δομής προσωπικότητας (TAT, Rorschack, MMPI-2),νοητικού δυναμικού (Ravens, WEISS) και γνωστικών λειτουργιών (Mini Mental State Examination, ACE-R, Bender-Gestalt). Ταυτόχρονα, προσφέρω αξιολόγηση μαθησιακών διαταραχών.

Για τα παιδιά και τους εφήβους, προσφέρω συνεδρίες κλινικής ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. Δυσλεξία, Διαταραχή της Ανάγνωσης) και νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού (IQ Test).

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, η κλινική Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης εξέταση από διεπιστημονική ομάδα με συνεργαζόμενο Ψυχίατρο / Νευρολόγο, Παιδοψυχίατρο, Εργοθεραπευτή, Λογοπαθολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό Παιδαγωγό.


Ξεκινήστε εδώ

Αν ενδιαφέρεστε για κλινική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Θα χαρώ πολύ να επιλύσω οποιαδήποτε απορία σας.

Βιβλιογραφία

Μάνος, Ν. (1997). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: University Studio Press.

Παλαιολόγου, Α. (2001). Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.