Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, δίδονται σύντομες απαντήσεις σε δέκα συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου, τη διαδικασία λήψης υπηρεσιών ψυχολόγων και των σχετιζόμενων διαδικασιών.

Ο/η Κλινικός Ψυχολόγος είναι κάποιος/-α, ο οποίος/-α έχει σπουδάσει Ψυχολογία, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία και έχει συνήθως διεκπεραιώσει εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση σε δομές ψυχικής υγείας, όπως ψυχιατρεία, νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα. Ο/η Κλινικός/-η Ψυχολόγος είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας και προσφέρει υπηρεσίες για την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, τροποποίηση και αποκατάσταση ψυχολογικών διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχο-συναισθηματικών καταστάσεων και/ή ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων. Ο Κλινικός Ψυχολόγος προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις με σκοπό να μειώσει τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές του ατόμου (παιδί ή ενήλικας) και να προάγει την ψυχολογική του ευημερία και την ποιότητα ζωής του.


Tsampikos Sam’s tip:

Η λέξη «κλινικός» στον τίτλο «κλινικός ψυχολόγος» προέρχεται από την λέξη «κλίνη» που σημαίνει «κρεββάτι». Αυτό οφείλεται στην ιστορία της Κλινικής Ψυχολογίας, η οποία παραδοσιακά ασχολούνταν με τη φροντίδα του κλινήρη ασθενή. Σήμερα, ο όρος δεν έχει ακριβώς παρόμοια σημασιολογία, τουλάχιστον στο επίπεδο των κλινικών πρακτικών εφαρμογών της κλινικής ψυχολογίας. Αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να βρεις την ιστορία της Κλινικής Ψυχολογίας και τις διαφορές της από άλλους εφαρμοσμένους κλάδους, όπως Συμβουλευτική Ψυχολογία, σε βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία της Ψυχολογίας.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή ενός ψυχολόγου. Πολλοί άνθρωποι, ωστόσο, αναφέρουν ότι έχουν περίπου μια γενική ιδέα για τα χαρακτηριστικά του ψυχολόγου στον οποίον θα ήθελαν να αποταθούν.


Πριν την έναρξη των διαδικασιών εύρεσης ψυχολόγου, θα σας παρότρυνα να αποσαφηνίσετε, εάν θα προτιμούσατε γυναίκα ή άνδρα ψυχολόγο, νεότερο ή μεγαλύτερο σε ηλικία από εσάς, απόφοιτο Ελληνικού ή Κυπριακού πανεπιστημίου ή απόφοιτο πανεπιστημίου του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, θα σας παρότρυνα να σκεφτείτε, την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που θα επιθυμούσατε να ακολουθεί ο ψυχολόγος στον οποίο θα θέλατε να αποταθείτε (π.χ. Ψυχαναλυτική ή Γνωστική-Συμπεριφορική), καθώς επίσης και κατά πόσον θα προτιμούσατε να επισκεφθείτε έναν ψυχολόγο σε δημόσια υπηρεσία ή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, αν υπάρχει στην περιοχή σας, ή έναν ιδιώτη ψυχολόγο.


Φυσικά, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Η επιλογή ενός ψυχολόγου σχετίζεται περισσότερο με τις δικές σας ανάγκες. Ως εκ τούτου, η προσωπική μου παρότρυνση για αποσαφήνιση των παραπάνω παραμέτρων έγκειται στο να σας βοηθήσει να επιλέξετε έναν ψυχολόγο, ακολουθώντας αποκλειστικά τις δικές σας προτιμήσεις.


Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο στην επιλογή ενός ψυχολόγου είναι η αποσαφήνιση ότι ο / η ψυχολόγος στον οποίο θα αποταθείτε κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι πράγματι «Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος» σε μια από τις εφαρμοσμένες ειδικότητες της Ψυχολογίας, όπως αυτές ορίζονται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου δίδεται στην Κύπρο σε άτομα, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει μια σειρά κριτηρίων, όπως αυτά αποδίδονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου. Αυτό για εσάς σημαίνει ότι η λήψη υπηρεσιών ψυχολόγου προσφέρεται πράγματι από έναν επαγγελματία, εγγεγραμμένο ψυχολόγο.


Tsampikos Sam’s tip:

Για να είσαι σίγουρος / -η ότι λαμβάνεις υπηρεσίες από επαγγελματία ψυχολόγο, δηλαδή Ειδικό Ψυχολόγο, εγγεγραμμένο σε έναν εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας, ρώτησε τον/την ψυχολόγο που σε ενδιαφέρει, αν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Όχι. Κανένας ψυχολόγος δε συνταγογραφεί. Η θεραπευτική προσέγγιση του ψυχολόγου δε βασίζεται στη φαρμακοθεραπεία για τη διαχείριση συναισθηματικών ή συμπεριφορικών προβλημάτων και/ή άλλων ψυχολογικών καταστάσεων. Ο ψυχολόγος χρησιμοποιεί επιστημονικά αποδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, δηλαδή εμπεριστατωμένες τεχνικές και μεθόδους δια του λόγου, οι οποίες στοχεύουν στην διαχείριση ενός προβλήματος, μιας κατάστασης, μιας συμπεριφοράς ή μιας διαταραχής.


Tsampikos Sam’s tip:

Αυτό συμβαίνει μόνο σε πέντε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κατόπιν επιπλέον εκπαίδευσης των Κλινικών Ψυχολόγων και ικανοποίησης αυστηρών κριτηρίων.

Βεβαίως. Σημαντικός αριθμός εμπεριστατωμένων ερευνητικών μελετών αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση μιας σειράς ψυχικών και ψυχιατρικών καταστάσεων προϋποθέτει την ταυτόχρονη επιστράτευση φαρμακοθεραπείας και ψυχολογικών παρεμβάσεων / ψυχοθεραπείας. Μιλήστε με τον γενικό σας ιατρό ή τον ψυχίατρο σας για να αποσαφηνίσετε, κατά πόσον η λήψη υπηρεσιών ψυχολόγου, σε συνδυασμό με τη λήψη ψυχιατρικών υπηρεσιών, θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες σας για τη διαχείριση της κατάστασης σας.


Tsampikos Sam’s tip:

Η διεπιστημονικότητα και η συνδυαστική χρήση ψυχολογικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη διαχείριση κάποιων συγκεκριμένων ψυχικών δυσκολιών, καταστάσεων και διαταραχών.

Υπό κανονικές συνθήκες, όχι.


Tsampikos Sam’s tip:

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 40 στη σελίδα 8 του Δεοντολογικού Κώδικα του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου. Ο Δεοντολογικός Κώδικας βρίσκεται στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.


Η σχέση με τον ψυχολόγο, όπως κάθε σχέση, είναι σημαντικό να βασίζεται στην ειλικρινή, υγιή και λειτουργική επικοινωνία. Αν λαμβάνετε ψυχολογική στήριξη και αισθάνεστε ότι θέλετε να αλλάξετε ψυχολόγο, μιλήσετε σε αυτόν/-η με ειλικρίνεια για εκείνο ή εκείνα που σας προβληματίζουν στις υπηρεσίες που λαμβάνετε, προτού αποφασίσετε να τις τερματίσετε.

Λυπάμαι για τη δυσάρεστη εμπειρία σας. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστείτε τους λόγους για τους οποίους δεν είχατε μείνει ευχαριστημένος/-η από τη λήψη υπηρεσιών ψυχολόγου στο παρελθόν και να αποσαφηνίσετε τα συναισθήματα που σας είχαν οδηγήσει στον τερματισμό τους με εκείνον ή εκείνη τον/την επαγγελματία υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να επισκεφθείτε ψυχολόγο αλλά σας εμποδίζει η προηγούμενη εμπειρία σας, πάρτε τον χρόνο σας για να συλλογιστείτε τί ήταν αυτό ή αυτά που δημιούργησαν αυτή τη μη ευχάριστη, για εσάς, εμπειρία. Σημαντικό είναι να πάρετε χρόνο για να επεξεργαστείτε τί ακριβώς συνέβη και να αφουγκραστείτε τις ανάγκες σας. Αν πραγματικά αισθάνεστε ότι θέλετε να επισκεφθείτε ψυχολόγο, συλλογιστείτε τα χαρακτηριστικά του ψυχολόγου που θα θέλατε να έχει και προσανατολιστείτε προς αυτό.

Όταν επιλέξετε έναν/μια επαγγελματία υγείας, μιλήστε του/της για τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας από την προηγούμενη δυσάρεστη εμπειρία σας, έτσι ώστε η προγενέστερη εκείνη εμπειρία να μην έχει κάποιον αρνητικό αντίκτυπο στη νέα σας εμπειρία. Το παρελθόν σε καμία των περιπτώσεων δεν μας ορίζει, ειδικά όταν έχουμε την ευκαιρία να αποδομούμε και να αναδομούμε γνωστικά, συναισθηματικά και πρακτικά τις εμπειρίες μας.

Tsampikos Sam’s tip:

Σε περίπτωση που ο/η γενικός σας ιατρός, ο ψυχίατρος σας ή άλλος ιατρός, σας έχει συστήσει τη λήψη υπηρεσιών ψυχολόγου και δεν έχετε προβεί σε αυτό εξαιτίας προγενέστερης αρνητικής εμπειρίας, μιλήστε άμεσα στον ιατρό σας για αυτό και ζητήστε βοήθεια ή καθοδήγηση.

Ναι. Η Κλινική Ψυχολογία είναι ένας από τους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας. Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε ενήλικες, όσο σε παιδιά και εφήβους. Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι έχουν τυπικά μεταπτυχιακή και/ή διδακτορική θεωρητική κατάρτιση και έχουν τυπικά λάβει εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση στις ψυχολογικές παρεμβάσεις παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ως εκ τούτου, οι Κλινικοί Ψυχολόγοι αναλαμβάνουν επίσης την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου σε παιδιά και εφήβους.


Tsampikos Sam’s tip:

Ο όρος «Παιδοψυχολόγος» στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος και δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους εγκεκριμένους - εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας. Ρωτήστε τον / την ειδικό /-η, εγγεγραμμένο/-η, ψυχολόγο της επιλογής σας, εάν αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών σε παιδιά.

Όχι. Σύμφωνα με την επαγγελματική μου φιλοσοφία στην ψυχολογική πράξη, όταν παρέχω υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και θεραπείας σε παιδιά / εφήβους, και θεωρήσω ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα επωφελούνταν από ψυχοθεραπευτική παρέμβαση των ίδιων, τους παραπέμπω σε άλλον/-η επαγγελματία υγείας για λήψη ατομικών υπηρεσιών ή θεραπείας ζεύγους.


Tsampikos Sam’s tip:

Η παραπομπή σε ψυχολόγο για λήψη ατομικής ψυχολογικής στήριξης ή θεραπείας ζεύγους γίνεται κατόπιν συζήτησης με τον / τους γονέα / γονείς / κηδεμόνα / κηδεμόνες, και σε καμία των περιπτώσεων δε γίνεται υπόδειξη σε κάποιον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο Ειδικό Ψυχολόγο.

Όχι. Κάποιος μπορεί να επισκεφθεί ψυχολόγο ακόμα και όταν δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες. Αρκετοί άνθρωποι επισκέπτονται ψυχολόγο για λόγους προσωπικής ανάπτυξης. Η προσωπική ανάπτυξη αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη στην οποία το άτομο επιθυμεί να κατανοήσει τους λόγους, τα αίτια ή τους πυροδοτικούς παράγοντες των συμπεριφορών του, να κατανοήσει τις σκέψεις του, να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, να αναδιπλώσει τους προβληματισμούς του και να μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Η προσωπική ανάπτυξη επιτρέπει στο άτομο να εισέλθει σε μια εσωτερική διαδικασία πνευματικής προαγωγής. Η προσωπική ανάπτυξη αυξάνει τις δεξιότητες του ατόμου, την αυτοπεποίθηση  του και την αυτογνωσία του, επιτρέποντας του έτσι να έχει καλή γνώση των σκέψεων, των συναισθημάτων και συμπεριφορών του, με σκοπό τη λειτουργική διαχείριση τους σε διάφορους τομείς της ζωής του.


Tsampikos Sam’s tip:

Την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μια αυξητική τάση των ατόμων να λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχολόγου ώστε να κατανοήσουν τα μακροχρόνια μοτίβα της συμπεριφοράς, των στάσεων (π.χ. συμπεριφορά στις ρομαντικές τους σχέσεις, την εργασία ή τις φιλίες τους) και των αξιών τους με σκοπό την αυτό-προαγωγή και τη φροντίδα του εαυτού. Ψάξτε την έννοια ‘ψυχολογική υγιηνή’, όταν βρείτε λίγο χρόνο!


Θα ήταν καλό να ζητήσετε βοήθεια αμέσως μόλις νιώσετε ότι τη χρειάζεστε. Δεν είναι ποτέ αργά για να λάβετε βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής υγείας, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα προβλήματα σας.Tsampikos Sam’s tip:

Ζητήστε αμέσως βοήθεια, εάν αισθάνεστε κάτι από τα παρακάτω, μιλώντας άμεσα στον προσωπικό / οικογενειακό ιατρό σας.


  • Εάν αισθάνεστε για τουλάχιστον δυο εβδομάδες κόπωση, αδυναμία ή χαμηλή ενέργεια σε συνδυασμό με θλίψη
  • Εάν έχετε κλειστεί στον εαυτό σας, μακριά από ανθρώπους
  • Εάν καταχράστε αλκοόλ ή ναρκωτικά για να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματα σας
  • Εάν έχετε προσπαθήσει να βλάψετε τον εαυτό σας ή έχετε σκέψεις για αυτοτραυματισμό
  • Εάν έχετε σκέψεις να θέσετε τέλος στη ζωή σας

Για το παρακάτω, ζητήστε αμέσως βοήθεια. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε γιατρό, καλέστε άμεσα στο 112 τώρα.


  • Εάν έχετε σκοπό να βλάψετε τον εαυτό σας ή εάν έχετε σκοπό να θέσετε τέλος στη ζωή σας

Βιβλιογραφία

Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2009). Η Κλινική Ψυχολογία. In Α. Καλατζή-Αζίζι & Ε. Χ. Καραδήμας (Eds.), Η Σχέση της Κλινικής Ψυχολογίας με τους Εφαρμοσμένους Κλάδους της Ψυχολογίας και την Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Lema, A. (2016). Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy (2nd ed.). Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Μάνος, Ν. (1997). Βασικά Στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής (Αναθεωρημέ). Αθήνα: University Studio Press.

Παλαιολόγου, Α. (2001). Προσανατολισμοί Κλινικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου. (2016). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ. Retrieved 10 October 2020, from http://www.seps.org.cy/registers/